שותפים לדרך

ניהול חשבונות הקרן ובנק מלווה – בנק הפועלים

רו"ח מבקר של הקרן – פירמת רואי החשבון "דלויט"

ניהול ואדמיניסטרציה –
צור מנג'מנט (הסניף הישראלי של חברת ניהול קרנות ההשקעות העולמית
Orange Field המתמחה בניהול קרנות מובילות בעולם)

משרד עו"ד מלווה – וינוגרד ושות'

adminשותפים לדרך