מדיניות השקעה

התמחות בהשקעה באגרות חוב מדורגות, בארץ ובחו"ל, בפיזור רחב מאוד תוך ביצוע מינוף כנגדם והשקעה חוזרת, בדגש על חיפוש הזדמנויות בחברות יציבות בעלות היסטוריה של יצירת ערך למשקיעים בסקטורים מגוונים ובארצות שונות.

יישום מתודולוגיית השקעות שיטתית, המדגישה ניתוח בסיסי מעמיק של החברה, המתחרים, הספקים והלקוחות ובחינה קפדנית של מאפייני איכות החוב והיתרון התחרותי שלו.

הפחתת סיכונים לא רצויים בתיק ההשקעות על ידי גידור חשיפה במטבעות, אחזקת מזומן גמישה, גידור פוזיציות וניטרול
תנודות מטבע.

נזילות גבוהה – אפשרות לחלוקת רווחים רבעוניים

למה לוטוס?

השקעה באג"ח מדורג העובר אנליזה של מומחי הקרן
השגת תשואה עודפת הודות למינוף
נזילות גבוהה, ריצה למרחקים ארוכים.

צוות השקעות ותיק, בעל ניסיון מצטבר של למעלה מ 25
שנים בהשקעות ובשוק ההון.

הקרן עובדת בשיתוף עם ספקי שירותים מהשורה הראשונה
בישראל, במטרה להבטיח בקרה, שקיפות, ואמינות תפעולית ברמה
הגבוהה ביותר.

הקרן הנה מוטת הזדמנויות ומתמקדת ברעיונות הטובים
ביותר תוך הפחתת רמת הסיכון ע"י השקעות בחסר, שימוש
באסטרטגיות גידור וגמישות בניהול יתרות מזומן.

מספר מסלולים לחלוקת דיווידנדים: ברמה
רבעונית או שנתית בהתאם למסלול הרצוי.

מדוע עכשיו?

אפיק השקעה השואף להניב תשואות גבוהות מהאלטרנטיבות הקימות בשווקים, תוך צמצום הסיכונים הכרוכים
בכך.

adminמדיניות השקעה