קרן לוטוס הינה קרן השקעות פרטית הממוקדת בהשקעה באגרות חוב מדורגות, ממונפות ובפיזור רחב בארץ ובחו"ל, בהובלה של 3 שותפים פעילים בעלי התמחות רחבה אשר יחד יוצרים תמונה מנצחת !

adminבית